Wspomnienia z podróży

Z Bukowca przez Korbanię do Łopienki