Wspomnienia z podróży

Skrajem Beskidu Wyspowego – z Limanowej na Just