Wspomnienia z podróży

Łopienka – śladem dawnej wsi