Wspomnienia z podróży

Katmandu – chaos (nie)kontrolowany