Wspomnienia z podróży

Blagaj – bałkański klasztor derwiszów