Nessebar – cerkwie czy kościoły ?

W języku angielskim obie te nazwy opisuje słowo „church”. Pomimo tego że w Nessebarze mamy cerkwie często też nazywamy je kościołami. I słusznie. Otóż budowle Bizancjum pomimo tego że są cerkwiami mogą być nazywane kościołami i jest to określenie prawidłowe. Stąd też określenie „kościół Chrystusa Pantokratora w Nessebarze” jest określeniem prawidłowym.


Booking.com