Rzym antyczny – nie tylko Koloseum

Rzym był w okresie starożytnym jednym z najbardziej i najlepiej rozwiniętych państw świata. Potężne imperium obejmujące Basen Morza Śródziemnego stworzyło cywilizację, która swoim zasięgiem obejmowała nie tylko podbite tereny, ale także miała wpływ na kulturę innych części Europy. Nic więc dziwnego, że stolica tak wielkiego państwa musiała się wyróżniać. Dziś ze starożytnych budowli pozostały ruiny, ale nawet to, co można dostrzec obecnie daje wyobrażenie o potędze ówczesnego miasta. Najbardziej znaną i charakterystyczną budowlą pośród starożytnych zabytków Rzymu jest oczywiście Koloseum, ale to dopiero początek wielkiej uczty dla każdego miłośnika historii i sztuki.

Na zwiedzanie samego starożytnego centrum Rzymu warto poświęcić minimum pół dnia, a najlepiej cały dzień. Wejście na Fora jest wprawdzie płatne, ale z zewnątrz też są dobrze widoczne. Niedogodnością jest to, że nie można podejść bliżej do zabytków, wejść w obręb budowli czy przejrzeć się im dokładniej. Każdy jednak powinien sam zdecydować w jaki sposób woli zwiedzać ten rejon Rzymu, opierając się na własnych zainteresowaniach oraz tym, ile czasu może na to przeznaczyć.

Absolutnym „must see” w Rzymie jest trasa łącząca Koloseum ze wzgórzami Kapitol i Palatyn. To tu skupionych jest najwięcej starożytnych zabytków, a cały teren można określić jako jedno wielkie wykopalisko archeologiczne. Forum Romanum było w czasach starożytnych głównym placem, miejscem spotkań, ale także najbardziej reprezentacyjnym punktem miasta. Zwiedzanie można zacząć od Koloseum i posuwać się pod górę, w stronę dwóch wzgórz. Koloseum było największym amfiteatrem w Rzymie. Wybudowano je na polecenie cesarza Wespazjana w I w. n.e. na gruntach należących do rezydencji Nerona, Domus Aurea. Jej ruiny można oglądać w położonym powyżej Koloseum parku. Amfiteatr był miejscem, gdzie odbywały się walki gladiatorów, walki z dzikimi zwierzętami, a nawet przestawienia obrazujące bitwy morskie. Potężna widownia, mieszcząca ponad 50 tysięcy widzów była świetnie zorganizowana i prowadziło na nią aż 80 wejść. Dziś, pomimo zniszczeń Koloseum nada imponuje swoim rozmachem. Można je podziwiać zarówno z zewnątrz, jak i podczas zwiedzania wnętrza obejmującego nie tylko wejście na arenę i widownię, ale także spacer po podziemiach, pomieszczeniach zaplecza i wewnętrznych korytarzach.

Tuż za Koloseum stoi Łuk triumfalny Konstantyna. To jedna z kilku takich budowli znajdujących się w obrębie Forum. Bardzo blisko znajduje się Łuk Tytusa, a wyżej stoi Łuk Septymiusza Sewera. Od Koloseum w kierunku Kapitolu prowadzi ciąg Forów z ruinami świątyń, hal i rzymskich bazylik. Nie sposób wyliczyć choćby połowy najważniejszych zabytków, które można tu zobaczyć, ale na pewno w oczy rzucają się świątynia Saturna, Westy, Antonina i Faustyny, w którą wbudowany został późniejszy kościół. Cały kompleks robi ogromne wrażenie i daje wyobrażenie, jak musiało to wyglądać w czasach swojej świetności. Dochodząc do Kapitolu, po prawej stronie warto przejść do ruin Forum Trajana, gdzie stoi jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli tego rejonu Rzymu czyli Kolumna Trajana.

Z terenu Forów droga prowadzi pod górę na Kapitol. Rozciąga się stąd piękny widok na cały kompleks archeologiczny, a miejsce jest też rajem dla miłośników sztuki i historii. W budynkach przy placu mieszczą się Muzea Kapitolińskie, które przechowują niezwykle bogate zbiory starożytne podarowane przez kolejnych papieży. Najbardziej znanym obiektem jest oczywiście posąg Wilczycy Kapitolińskiej, którego kopia umieszczona jest też na zewnątrz na postumencie. Figura związana jest z legendą o powstaniu Rzymu i wykarmieniu braci Remusa i Romulusa przez wilczycę. Na zboczach Kapitolu można też zobaczyć ruiny świątyni Jowisza.

Z boku Forów wznosi się wzgórze Palatyn. Porasta je ogród, wśród którego znaleźć można liczne starożytne zabytki. Za czasów cesarskich znajdowały się tu rezydencje prywatne. Mieszkał tu już cesarz August z żoną Liwią, a jego następcy wznieśli luksusowe pałace. Zwiedzanie Palatynu jest możliwe w ramach biletu na Fora Rzymskie.

Ścisłe centrum Rzymu, to jednak tylko część miejsc, gdzie można zobaczyć zabytki starożytne. U podnóży Palatynu znajduje się Circus Maximus czyli największy i najstarszy cyrk w mieście. Rozgrywano tu w starożytności wyścigi rydwanów, a całość miała długość ponad pół kilometra. Do naszych czasów przetrwały jedynie ziemne wały otaczające cyrk. Niemniej stąd najlepiej prezentują się zabudowania Pałacu Palatyńskiego. Jeszcze dalej za cyrkiem zobaczyć można pozostałości najlepiej zachowanych term rzymskich czyli Termy Karakalli.

Położone w obrębie Forów, Kapitolu i Palatynu oraz ich okolic zabytki starożytne z łatwością wypełnią cały dzień zwiedzania Rzymu. Nie wyczerpują oczywiście listy miejsc, które warto zobaczyć w Wiecznym Mieście jeśli jest się zainteresowanym tematyką. Niemniej wyprawa na Via Apia i w inne miejsca to już oddzielny temat. Opisane miejsca zwiedza się piechotą i jest to naprawdę bardzo długi spacer, podczas którego warto zaplanować przerwy. Należy przy tym pamiętać, że w Rzymie nie wolno rozsiadać się np. na schodach czy w innych tego typu miejscach np. by zjeść szybki posiłek ponieważ można zostać ukaranym mandatem. Warto wypatrywać ławek, które znajdują się np. na Kapitolu albo zaplanować przerwę na lunch po drodze.


Booking.com