Epidauros – w greckim teatrze

Są miejsca, które niemal każdy zna z książki do historii czy języka polskiego. Jednym z nich jest grecki teatr w Epidauros. Jego zdjęcia nie sposób przeoczyć w każdym niemal podręczniku. Największy, najlepiej zachowany, z doskonałą akustyką. Te określenia pojawiają się w każdym przewodniku. Ale niewiele osób wie, że Epidauros to nie tylko teatr ale jeden z lepiej zachowanych w Grecji całych kompleksów świątynnych oraz budynków publicznych związanych z kultem boga Asklepiosa.

Epidauros leży na Półwyspie Peloponez. Wchodzi w skład Argolidy i wraz z Mykenami, Koryntem i Napflio tworzy jedną z najbardziej znanych w Grecji pętli turystycznych. Każdego dnia setki turystów przybywają tu by podziwiać wspaniałe zabytki starożytne.

Między VI a IV wiekiem przed naszą erą w Epidauros istniało najważniejsze obok Pergamonu i Kos sanktuarium Asklepiosa, boga sztuki lekarskiej, który w mitologii rzymskiej nazywał się Eskulapem i przedstawiany był w postaci węża, symbolu odradzających się sił witalnych. Przybywający tu pielgrzymi składali w ofierze koguty.

Prowadzone od końca XIX wieku prace wykopaliskowe pozwoliły na odsłonięcie ogromnego kręgu świątynnego, w którym znajdowały się liczne budowle kultowe oraz użytku publicznego. Najważniejsza była oczywiście prostokątna, pozbawiona kolumnady świątynia Asklepiosa. Według przekazów zdobiły ją w środku rzeźby wielkich antycznych mistrzów, z których największym był 7 metrowy posąg samego Asklepiosa. Do świątyni wiodły propyleje czyli brama wejściowa, a w skład kompleksu wchodziła jeszcze świątynia Artemidy, marmurowy tolos oraz abaton czyli miejsce, gdzie mogli znaleźć nocleg chorzy przybywający do sanktuarium.

Jednak krąg świątynny nie był odosobnionym kompleksem. Droga ze stojącymi przy niej wotywnymi posągami oraz miejscami do prowadzenia dysput wiodła do budynków użyteczności publicznej. Był tu hotel dla pielgrzymów, łaźnie z biblioteką, gimnazjon, stadion i wreszcie wspaniały teatr.

Teatr w Epidauros powstał około 300 roku przed naszą erą. Na 52 rzędach ułożonych półkoliście siedzeń pomieścić mógł 14 tysięcy widzów. Odznaczał się tak doskonałą akustyką, że każdy, nawet najdrobniejszy szept wypowiedziany na okrągłej scenie słyszalny był w najwyższym punkcie obiektu. Te właściwości zadziwiają do dziś i niemal każdy przybywający tu turysta chce sprawdzić czy to rzeczywiście działa. Dlatego też w ostatnich latach dość restrykcyjnie egzekwowane są zakazy wspólnego klaskania, gdyż powstający w ten sposób huk przeszkadza innym.

Teatr w Epidauros należy do najwspanialszych budowli starożytnych. Dzięki doskonałemu stanowi zachowania pozwala nam na zorientowanie się jak daleko posunięta była technika w starożytnej Grecji i jak wielką wiedzę posiadali nasi przodkowie, mimo dość mizernych (jak na nasze warunki) środków.


Booking.com