Bagna i jeziora czyli Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy jest prawdziwym rajem dla osób lubiących kontakt z przyrodą, a szczególnie dla wielbicieli obserwacji ptaków. Świetnie przygotowane ścieżki przyrodnicze prowadzące przez bagna oraz lasy pozwalają na oglądanie ich z bliska oraz na docieranie do miejsc, gdzie normalnie rozciągają się mokradła.

Polesie to kraina geograficzna i historyczna leżąca we wschodniej części województwa lubelskiego. W przeszłości pokrywały ją rosnące na mokradłach i bagnach puszcze, wśród których ukrywały się niewielkie ludzkie osiedla. Dziś lasów jest zdecydowanie mniej, a w krajobrazie dominują płytkie jeziora, torfowiska i bagna. W wielu miejscach zachowała się jednak pierwotna roślinność, co w połączeniu z dużą ilością występujących tu chronionych zwierząt dało podstawy do objęcia tego terenu ochroną.

Poleski Park Narodowy utworzony został w 1990 roku. Dziś wchodzi on w skład istniejącego od 2012 roku Rezerwatu Biosfery wspólnie z siostrzanymi parkami po stronie ukraińskiej i białoruskiej – Szackim Parkiem Narodowym oraz parkiem Pribużskoje Polesie. PPN obejmuje obszar prawie dziesięciu tysięcy hektarów, z których większość stanowią tereny bagienne i wodne. Występują tu liczne torfowiska oraz jeziora o charakterze krasowym, z których największymi są Łukie, Torfianka, Karaśne i Moszne. Są to zbiorniki dość płytkie porośnięte przy brzegach trzcinami i szuwarami.

Znaczącą część Parku stanowią bagna. Porasta je specyficzna roślinność błotna. Na terenach tych występują bardzo rzadkie żółwie błotne, które są w Polsce gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Park prowadzi także specjalna hodowlę żółwia błotnego. Aby dać turystom możliwość podglądania tych cennych zwierząt przez bagna poprowadzone zostały na drewnianych pomostach ścieżki spacerowe.

Wiele miejsc, które znalazły się w granicach Parku do czasów zlodowacenia nie było w ogóle zamieszkanych przez człowieka. Wiązało się to z niesprzyjającymi warunkami terenowymi. Ze względu na specyficzny klimat na niektórych fragmentach tego terenu ukształtowało się unikalne środowisko przyrodnicze będące namiastka tundry lub lasotundry. To najdalej na południe wysunięty taki obszar w Europie.

Oprócz żółwi błotnych Poleski Park Narodowy słynie przede wszystkich z olbrzymiej populacji ptaków wodnych i błotnych. Wiele z nich to gatunki zagrożone wyginięciem. Z tego względu obszar ten objęty jest ochroną Konwencji z Ramsar o ochronie obszarów wodno – błotnych jako środowiska życia ptaków. Ornitolodzy doliczyli się tu blisko 200 gatunków ptaków, z czego aż 150 ma tutaj swoje stanowiska lęgowe. Szczególnie cennymi mieszkańcami poleskich bagien i mokradeł jest zagrożona wyginięciem wodniczka, która w całym kraju posiada tylko trzy stanowiska gniazdowania. Innymi ptakami, które można zaobserwować w Parku są czaple, żurawie, derkacze, błotniaki, a także orzeł bielik oraz cietrzew.

W ostatnich latach popularność Poleskiego Parku Narodowego rośnie. Zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim poprowadzone przez bagna ścieżki, ale coraz częściej turyści przyjeżdżają tu specjalnie po to by podglądać żyjące dziko ptaki. Dzieje się tak ze względu na wciąż zyskującą na popularności turystykę ornitologiczną. Dla jej wielbicieli na terenie parku przygotowano specjalne stanowiska pozwalające na obserwację ptaków. Są to platformy i ambony, z których można bezpiecznie podglądać ich życie. W Parku można wędrować ścieżkami Czahary, Spławy, Dąb Dominik, Obóz powstańczy, Perehod. Na terenie ośrodka dydaktycznego w Starym Załuczu znajduje się ścieżka Żółwik, a przy ośrodku w Urszulinie, mini ścieżka przeznaczona dla dzieci, Tropem Przyrody. Ze względu na rosnącą popularność turystyki rowerowej na terenie PPN wyznakowano też ścieżkę rowerową Mietiułka oraz Eko- szlak Urszulin- Perehod. Przy wejściach na ścieżki znajdują się parkingi i wiaty odpoczynkowe ze stołami i ławami. Na większości ścieżek są też wieże widokowe.

Park prowadzi rozbudowana działalność edukacyjną. Oprócz utrzymywania sieci szlaków i ścieżek przyrodniczych obejmuje ona także prowadzenie dwóch ośrodków edukacyjnych zlokalizowanych w Urszulinie i Załuczu Starym. W tym pierwszym mieści się hodowla żółwia błotnego oraz Ogród Dydaktyczny, w drugim natomiast ma swoją siedzibę Muzeum Przyrodnicze.


Booking.com