Czarnohora – roślinność

Wydzielamy następujące piętra roślinności:
– 1200-1300 m n.p.m. – bukowe
– 1300-1500 m n.p.m. – świerkowe
– 1500-1700 m n.p.m. – subalpejskie z kosodrzewiną, lelyczem, jarząbek pospolitym i jałowcem
– powyżej 1800 m n.p.m. – alpejskie z trawą, borówką czarną, borówką bagienną i różanecznikiem.