Porady prawne

Co piąty turysta składa reklamację na biuro podróży. Większości udaje się odzyskać część pieniędzy