Czarnohora – zabytki

Bystrzec – Cerkiew p.w. Zaśnięcia Św. Anny, drewniana z 1872 roku, zbudowana na planie krzyża.
Zełene – Cerkiew p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, drewniana z 1846 roku, na planie krzyża.
Zełene – nowa cerkiew drewniana p.w. Zaśnięcia NMP z 1990 roku.
Szczyt Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – ruiny polskiego obserwatorium astronomicznego – „Biały Słoń”