Jak preferencje wakacyjne Polaków różnią się w zależności od miejsca zamieszkania?