Wspomnienia z podróży

Uszguli – osada na 2200 m n.p.m.