Wspomnienia z podróży

Koszyce – gdzie wschód łączy się z zachodem