Wspomnienia z podróży

Klasztor w Batalha – niedokończone dzieło